0985.878.361

XE MÔI TRƯỜNG

XE CHUYÊN DỤNG

XE CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

HÃNG XE TẢI

XE TẢI GẮN CẨU

SƠMI RƠMOOC

XE NÂNG NGƯỜI

XE NÂNG HÀNG CÁC LOẠI

XE CHẠY ĐIỆN

BƠM BÊ TÔNG

MÁY CÔNG TRÌNH

http://www.otoxetai.com.vn
China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.
Add.: No.186 West Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province, China

Website: http://www.otoxetai.com.vn

Tổng số: 1 mục - Trang: 01 / 1